Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

CÁCH KHỬ TRÙNG HÀNG HÓA ĐƠN GIẢN NHẤT

15/03/2023
Thông tin

Khử trùng hàng hóa đóng vai trò rất lớn trong việc bảo vệ hàng hóa khỏi những nguy cơ gây hại. Và hiện nay, Công ty TNHH Khử Trùng Quốc Tế (IFC) mang đến 2 phương pháp khử trùng, đó là khử trùng bằng thuốc Phosphine và Methyl Bromide. Và dưới đây là quy trình khử trùng đơn giản của IFC với 2 loại thuốc trên:

I.   QUY TRÌNH KHỬ TRÙNG HÀNG HÓA BẰNG THUỐC PHOSPHINE

         1.   CHUẨN BỊ

              1.1    Hợp đồng thương mại

              1.2    Khảo sát hàng hóa, khu vực cần khử trùng

              1.3    Lập phương án khử trùng

              1.4    Chuẩn bị trang thiết bị cần thiết để khử trùng

        2.   THỰC HIỆN

              2.1    Làm kín phạm vi khử trùng

              2.2    Kỹ thuật viên thực hiện việc mang thiết bị bảo hộ

              2.3    Đặt thuốc

  • Cho thuốc vào túi vải mỏng
  • Đặt thuốc vào phạm vi khử trùng theo nguyên tắc từ trong ra ngoài

              2.4    Dán biển cảnh giới khử trùng

              2.5    Dùng thiết bị k iểm tra rò rỉ 

Kỹ thuật viên tại IFC đang tiến hành khử trùng bằng Phosphine
Kỹ thuật viên IFC tiến hàng khử trùng bằng Phosphine 

         3.   KẾT THÚC

              3.1    Thông thoáng phạm vi khử trùng

  • Dùng quạt, máy hút, hệ thống thông gió, đảo khí để thông thoáng
  • Dùng thiết bị đo dư lượng hơi thuốc sau khi thông thoáng
  • Nồng độ thuốc an toàn: 0,3 ppm (0,004 g/ m3)

              3.2    Thu dọn và xử lý bã thuốc

              3.3    Nghiệm thu kết quả 

  • Kiểm tra kết quả khử trùng với sinh vật gây hại, sự ảnh hưởng của thuốc tới hàng hóa, máy móc, thiết bị trong phạm vị khử trùng

              3.4   Lập biên bản nghiệm thu và hồ sơ 


II.   QUY TRÌNH KHỬ TRÙNG HÀNG HÓA BẰNG THUỐC METHYL BROMIDE

         1.   CHUẨN BỊ

              1.1    Hợp đồng thương mại

              1.2    Khảo sát hàng hóa, khu vực cần khử trùng

              1.3    Lập phương án khử trùng

              1.4    Chuẩn bị trang thiết bị cần thiết để khử trùng

         2.   THỰC HIỆN

              2.1    Làm kín phạm vi khử trùng

              2.2    Kỹ thuật viên thực hiện việc mang thiết bị bảo hộ

              2.3    Bơm thuốc

  • Đặt ống dẫn vào bên trong khu vực cần khử trùng
  • Vặn van cho thuốc ra (chú ý điều chỉnh lượng thuốc hết sức từ từ: lượng thuốc thoát ra 1,5kg/phút)

              2.4    Dán biển cảnh giới khử trùng

              2.5    Dùng thiết bị k iểm tra rò rỉ 

Kỹ thuật viên IFC tiến hành bơm thuốc Methyl Bromide 


         3.   KẾT THÚC

              3.1    Thông thoáng phạm vi khử trùng

  • Chọn vị trí đặt máy hút khí, đặt ống hút khí, hướng xả khí độc phải xuôi hướng gió, không để gío thổi hắt lại. để thông thoáng (cho máy hút khí hoạt động trong vòng 40-60 phút)
  • Dùng thiết bị đo dư lượng hơi thuốc sau khi thông thoáng
  • Nồng độ thuốc an toàn: 5,0 ppm (0,02 g/m³)

              3.2    Thu dọn và xử lý bã thuốc 

              3.3    Nghiệm thu kết quả 

  • Kiểm tra kết quả khử trùng với sinh vật gây hại, sự ảnh hưởng của thuốc tới hàng hóa, máy móc, thiết bị trong phạm vị khử trùng

              3.4    Lập biên bản nghiệm thu và lưu hồ sơ 


ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 • Lọc theo:
 • Tất cả
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Chia sẻ

Bài viết liên quan